Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1233/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΚΖΕ46907Θ-ΑΩΟ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1233/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 13:59:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΖΕ46907Θ-ΑΩΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου