ΧΕ-1079 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 ,CLAWBACK A 2021 (37862.91) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (10026.24) – ΑΔΑ: 6ΚΓΕ46907Θ-6ΔΥ

Θέμα: ΧΕ-1079 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 ,CLAWBACK A 2021 (37862.91) , CLAWBACK Β ‘ 2021 (10026.24)
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 07:56:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓΕ46907Θ-6ΔΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου