: Αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 6ΗΝΛ46907Θ-4ΜΒ

Θέμα: : Αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 07/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/06/2023 14:06:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΝΛ46907Θ-4ΜΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου