Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΙΛΕ46907Θ-53Ν

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 15:26:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΛΕ46907Θ-53Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου