ΧΕ-1048 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 374/2022 & ΧΕ 198/2023 & XE 649/2023 – ΑΔΑ: 6ΙΗΨ46907Θ-ΖΥΒ

Θέμα: ΧΕ-1048 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 374/2022 & ΧΕ 198/2023 & XE 649/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 07:46:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΗΨ46907Θ-ΖΥΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου