ΧΕ-1035 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 782/2023 – ΑΔΑ: 6ΓΡΒ46907Θ-ΤΚΡ

Θέμα: ΧΕ-1035 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 782/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:47:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΡΒ46907Θ-ΤΚΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου