Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (BORIC ACID)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΓΦΑ46907Θ-6ΕΡ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (BORIC ACID)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 08:31:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΦΑ46907Θ-6ΕΡ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου