ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12234/12-06-2023 – ΑΔΑ: 6Γ8Η46907Θ-ΩΩ9

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12234/12-06-2023
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/06/2023 11:13:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ8Η46907Θ-ΩΩ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου