ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 10ΜΜ (ΚΛΙΠ Ti), LARGE – ΑΔΑ: 6ΕΕΦ46907Θ-Γ44

Θέμα: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 10ΜΜ (ΚΛΙΠ Ti), LARGE
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 09:31:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΕΦ46907Θ-Γ44
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου