ΧΕ-1121 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 ,Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ.Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 , CLAWBACK Β 2020 (2542.83), REBATE Γ’ 2021 (1.52), REBATE Δ’ 2021 (1.45) – ΑΔΑ: 6ΔΝ346907Θ-ΤΨΡ

Θέμα: ΧΕ-1121 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 ,Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ.Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 , CLAWBACK Β 2020 (2542.83), REBATE Γ’ 2021 (1.52), REBATE Δ’ 2021 (1.45)
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 09:21:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΝ346907Θ-ΤΨΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου