Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΔΜΦ46907Θ-ΤΙΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 08:26:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΜΦ46907Θ-ΤΙΙ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου