ΧΕ-1165 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤA ΧΕ 417/2023 & XE 785/2023 – ΑΔΑ: 6Δ3946907Θ-ΩΜΨ

Θέμα: ΧΕ-1165 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤA ΧΕ 417/2023 & XE 785/2023
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 07:47:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ3946907Θ-ΩΜΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου