ΧΕ-1049 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 308/2023 – ΑΔΑ: 6ΧΤΟ46907Θ-ΧΞ3

Θέμα: ΧΕ-1049 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 308/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 10:43:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΤΟ46907Θ-ΧΞ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου