ΧΕ-1064 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 652/2023 & ΧΕ 647/2023 – ΑΔΑ: 6ΧΡΘ46907Θ-8ΣΔ

Θέμα: ΧΕ-1064 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 652/2023 & ΧΕ 647/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 14:36:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡΘ46907Θ-8ΣΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου