Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1184 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΧΡ846907Θ-Ψ9Σ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1184 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 08:57:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡ846907Θ-Ψ9Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου