Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 109/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΑΩ146907Θ-Ν0Ν

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 109/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 10:52:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΩ146907Θ-Ν0Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου