Α Π Ο Φ Α Σ Η Του Διοικητή του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας "Χρωματισμού φιάλης" – ΑΔΑ: 69ΣΘ46907Θ-8ΣΦ

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η
Του Διοικητή του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας "Χρωματισμού φιάλης"
Ημερομηνία: 01/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/06/2023 08:29:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΣΘ46907Θ-8ΣΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου