2η 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ – ΑΔΑ: 69ΟΒ46907Θ-Ι3Υ

Θέμα: 2η 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ
Ημερομηνία: 15/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 15:02:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΒ46907Θ-Ι3Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου