ΧΕ-1055 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 792/2023 & ΧΕ 755/2023 – ΑΔΑ: 69ΩΜ46907Θ-ΥΘΨ

Θέμα: ΧΕ-1055 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 792/2023 & ΧΕ 755/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 11:45:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΩΜ46907Θ-ΥΘΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου