Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 114/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 698Τ46907Θ-5ΡΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 114/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 10:07:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 698Τ46907Θ-5ΡΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου