Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1218/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 692Ψ46907Θ-ΠΣ1

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1218/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 14:00:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 692Ψ46907Θ-ΠΣ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου