ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΔΑ: 68ΨΥ46907Θ-3Φ8

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 01/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/06/2023 13:17:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΨΥ46907Θ-3Φ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου