Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 192/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 68ΟΔ46907Θ-ΚΤΧ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 192/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 08:03:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΟΔ46907Θ-ΚΤΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου