ΧΕ-1029 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 746/2023 – ΑΔΑ: 68ΝΘ46907Θ-Γ20

Θέμα: ΧΕ-1029 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 746/2023
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 09:18:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΝΘ46907Θ-Γ20
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου