Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 192/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 68ΔΚ46907Θ-ΟΨΩ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 192/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 09:30:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΔΚ46907Θ-ΟΨΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου