ΧΕ-1052 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 871/2023 – ΑΔΑ: 67ΩΒ46907Θ-0Ε4

Θέμα: ΧΕ-1052 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 871/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 07:46:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΩΒ46907Θ-0Ε4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου