ΧΕ-1301 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ( ΤΕΠ ) – ΑΔΑ: 67ΩΝ46907Θ-0ΒΑ

Θέμα: ΧΕ-1301 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ( ΤΕΠ )
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 13:34:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΩΝ46907Θ-0ΒΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου