ΧΕ-1182 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 855/2023 – ΑΔΑ: 67ΛΚ46907Θ-ΖΔΦ

Θέμα: ΧΕ-1182 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 855/2023
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 11:47:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΛΚ46907Θ-ΖΔΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου