ΧΕ-1276 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/1/2024 – ΑΔΑ: 677Κ46907Θ-ΟΚΙ

Θέμα: ΧΕ-1276 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/1/2024
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 10:46:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 677Κ46907Θ-ΟΚΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου