Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.403 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 667Δ46907Θ-ΑΚΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.403 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 11:36:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 667Δ46907Θ-ΑΚΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου