Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.60 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 64ΙΨ46907Θ-ΡΝ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.60 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 12:42:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΙΨ46907Θ-ΡΝ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου