Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1204 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 63Β946907Θ-Χ6Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1204 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 11:40:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Β946907Θ-Χ6Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου