ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΔΑ: 63ΗΘ46907Θ-45Ξ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 09:35:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΗΘ46907Θ-45Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου