ΧΕ-1097 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 , Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (2010.74) – ΑΔΑ: 63Ι946907Θ-89Ψ

Θέμα: ΧΕ-1097 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 , Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (2010.74)
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 09:49:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ι946907Θ-89Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου