Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΕΙΟΥ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 634746907Θ-ΜΙ0

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΕΙΟΥ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 08:09:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 634746907Θ-ΜΙ0
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου