Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1386/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 632Ν46907Θ-ΛΝΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1386/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 12:57:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 632Ν46907Θ-ΛΝΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου