ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 62ΗΛ46907Θ-Κ72

Θέμα: ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 08:43:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΗΛ46907Θ-Κ72
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου