ΧΕ-1036 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 794/2023 – ΑΔΑ: 61ΤΗ46907Θ-ΔΛΨ

Θέμα: ΧΕ-1036 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 794/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 07:46:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΤΗ46907Θ-ΔΛΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου