Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ1292 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 60Υ046907Θ-Ρ9Π

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ1292 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 13:11:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Υ046907Θ-Ρ9Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου