ΧΕ-1054 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 837/2022 – ΑΔΑ: 60ΣΦ46907Θ-ΤΛΦ

Θέμα: ΧΕ-1054 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 837/2022
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 14:28:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΣΦ46907Θ-ΤΛΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου