30 χειρολαβές προβολέων χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων (Sterilizable handle set Ε (2pcs) με κωδικό είδους G36983) – ΑΔΑ: 60Κ946907Θ-Κ79

Θέμα: 30 χειρολαβές προβολέων χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων (Sterilizable handle set Ε (2pcs) με κωδικό είδους G36983)
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 13:43:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Κ946907Θ-Κ79
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου