Εφάπαξ προληπτική συντήρηση 1. δύο (2) αναπνευστήρων Weinmann Medumat Std Α και δύο (2) αναπνευστήρων Weinmann Medumat Std 2, 2. ενός αναπνευστήρα Hamilton G5 και 3. ενός αναπνευστήρα Weinmann Medumat Transport – ΑΔΑ: 60Α546907Θ-Β49

Θέμα: Εφάπαξ προληπτική συντήρηση 1. δύο (2) αναπνευστήρων Weinmann Medumat Std Α και δύο (2) αναπνευστήρων Weinmann Medumat Std 2, 2. ενός αναπνευστήρα Hamilton G5 και 3. ενός αναπνευστήρα Weinmann Medumat Transport
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 14:43:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Α546907Θ-Β49
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου