Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 963/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΡΨ6Σ46907Θ-ΤΡΑ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 963/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/05/2023 13:48:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨ6Σ46907Θ-ΤΡΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου