ΧΕ-621 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 326/2023 – ΑΔΑ: ΡΛΛ746907Θ-ΙΑΒ

Θέμα: ΧΕ-621 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 326/2023
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 14:00:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΛ746907Θ-ΙΑΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου