ΧΕ-757 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" & " ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΧΑΡΤΙ – ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΡΕΞ146907Θ-0ΗΦ

Θέμα: ΧΕ-757 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" & " ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΧΑΡΤΙ – ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:47:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΞ146907Θ-0ΗΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου