Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.352 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ρ96Β46907Θ-ΓΘΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.352 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 14:56:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ96Β46907Θ-ΓΘΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου