Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 346/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ρ91Ρ46907Θ-Δ60

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 346/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 14:40:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ91Ρ46907Θ-Δ60
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου