Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 72/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ρ79846907Θ-ΞΜ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 72/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 14:52:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ79846907Θ-ΞΜ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου