ΧΕ-893 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ρ45Ρ46907Θ-81Η

Θέμα: ΧΕ-893 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 14:33:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ45Ρ46907Θ-81Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου