Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 272/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΖΝΨ46907Θ-2ΤΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 272/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 11:15:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΝΨ46907Θ-2ΤΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου